Γνωρίστε το προϊόν

Εφαρμόζεται σαν μπογιά, λειτουργεί σαν θερμικό φράγμα


λ = 0,0012 W/m °C

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προιον θερμομόνωσης, το οποίο βασίζεται στην νανοτεχνολογία, είναι υδατοδιάλυτο και έχει τεράστια ποικιλία εφαρμογών.

Η τεχνική προδιαγραφή που εφαρμόζεται στη ρευστή κεραμική θερμομόνωση BRONYA αποτελεί τη μορφή ενός υγρού μείγματος σύνθεσης υδατικής διασποράς από πολυμερή στυρολίου-ακρυλικού, χρωστικές, επιβραδυντικό φωτιάς με ανασταλτικά πρόσθετα και κεραμικό υλικό του δημιουργείται από κενά μικροσφαιρίδια.

Η ρευστή κεραμική θερμομόνωση BRONYA προορίζεται για βιομηχανική και οικιακή χρήση για τη διατήρηση της θερμότητας και τη μόνωση των αγωγών από τη διάβρωση, αεραγωγών, εξοπλισμού επεξεργασίας, δεξαμενές, πλοία, κατασκευές δομών, κλπ, οποιασδήποτε διάταξης από μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα, τούβλα και άλλα υλικά σε θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως 200 ° C (μέγιστο ή λειτουργία μικρής διάρκειας μέχρι 260 ° C).

Η ρευστή κεραμική θερμομόνωση BRONYA έχει τις παρακάτω εφαρμογές:

1.     Bronya Classic - προορίζεται για βιομηχανική και οικιακή χρήση ως θερμομόνωση σε μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα, κλπ επιφάνειες (prefinished) με τη θερμοκρασία λειτουργίας από - 60 ° C έως 200 ° C (μέγιστο ή λειτουργία μικρής διάρκειας μέχρι 260 °C).

2.     Bronya Facade - προορίζεται για βιομηχανική χρήση, κατασκευές, έχει οικιακή εφαρμογή ως θερμομόνωση των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, κατασκευών από σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο, κλπ με τη θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως 120 ° C.

3.     Bronya Anticor - προορίζεται για βιομηχανική και οικιακή χρήση ως θερμομόνωση των μεταλλικών επιφανειών με τη θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως 150 ° C χωρίς την ανάγκη προ φινιρίσματος.

4.     Bronya Winter – προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή σε prefinished εξωτερικές επιφάνειες με τη θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως 90 ° C.

5.     Bronya Vulcan - προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή, όπως θερμομόνωση των μεταλλικών και άλλων επιφανειών με τη θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως 450 ° C.

6.     Bronya Classic NG - προορίζεται για βιομηχανική και οικιακή χρήση ως μη αναφλέξιμη θερμομόνωση των prefinished μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα και άλλες επιφάνειες με τη θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως +180 ° C. Περιέχει ένα επιβραδυντικό φωτιάς με ανασταλτικά πρόσθετα.

7.     Bronya Facade NG - προορίζεται για βιομηχανική χρήση, σε κατασκευές, για οικιακή εφαρμογή, ως μη αναφλέξιμη και άφλεκτη θερμομόνωση των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, κατασκευών από σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο, κλπ με τη θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως 100 ° C. Περιέχει ένα εξειδικευμένο συγκρότημα επιβραδυντικού φωτιάς με ανασταλτικά πρόσθετα κάνοντας την εφαρμογή μη αναφλέξιμη.

8.     Bronya Light - προορίζεται για βιομηχανική χρήση και οικιακές εφαρμογές, όπως θερμομόνωση των μεταλλικών και άλλων επιφανειών με τη θερμοκρασία λειτουργίας από -60 ° C έως 150 ° C.


Περιπτώσεις θερμομόνωσης κελύφους κτιρίου


  • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
Γίνεται είτε στην εσωτερική επιφάνεια, είτε στην εξωτερική ανάλογα με τις ανάγκες κατά περίπτωση. Στην εξωτερική επιφάνεια προστατεύονται τα δομικά υλικά των τοίχων από συστολές και διαστολές λόγω εξωτερικών θερμοκρασιακών μεταβολών. Διατηρείται η θερμότητα στο χώρο και μετά τη διακοπή της θέρμανσης λόγω της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων και παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες . Διατηρείται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτιρίου. Στην εσωτερική επιφάνεια έχουμε άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης.


  • Θερμομόνωση οροφής, κεκλιμένης και μη
Ισχύουν όσα και στην εξωτερική τοιχοποιία. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί στην εξωτερική επιφάνεια (π.χ ταράτσα, σκεπή)) παρέχεται και υγρομονωτική θωράκιση. Για τον λόγο του ότι η θερμότητα κινείται προς τα επάνω είναι απαραίτητη μια τέτοιου είδους μόνωση διότι από εκεί παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες απώλειες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θερμοκρασιακή ομοιομορφία σε όλο τον εσωτερικό όγκο του κτιρίου.


  • Περιπτώσεις θερμομόνωσης πλάκας για αξιοποίηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Στην περίπτωση αυτή αποσκοπούμε στην αναβάθμιση της κατοικίας μας. Προβαίνουμε στην αξιοποίηση της μέγιστης απόδοσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Μπορούμε πριν την τοποθέτηση της εγκατάστασης να θερμομονώσουμε με κάποιο από τα κεραμικά προϊόντα της BRONYA (ρωτήστε μας για την επιλογή του καταλληλότερου τύπου) την πλάκα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αντανάκλαση της θερμότητας που παράγεται από την ενδοδαπέδια εγκατάσταση προς τα επάνω και την εκμηδένιση των απωλειών της προς τα κάτω. Σε συνδυασμό με την εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας και την θερμομόνωση οροφής μπορούμε να μιλάμε για εξαιρετική θωράκιση της οικίας – κτιρίου με συνέπεια να πληρούνται και οι πιο αυστηρές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης.